Certificeringen

Beveco staat voor continue verbetering, duurzame bedrijfsvoering en optimale informatiebeveiliging. We streven een zo hoog mogelijke kwaliteitsnorm na en laten ons daarom ieder jaar ISO certificeren. 

NEN-EN-ISO 27001:2013

Het NEN-EN-ISO 27001:2013 certificaat van DNV Business Assurance geeft aan dat Beveco Gebouwautomatisering aantoonbaar voldoet aan de strenge normeringseisen op het gebied van informatiebeveiliging. ISO 27001 is een belangrijke internationale standaard voor informatiebeveiliging, gericht op het procesmatig inrichten van beveiligingsmaatregelen. De standaard specificeert eisen voor het ontwerpen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een Information Security Management System (ISMS). ISMS is een systematische beheer-aanpak van het beveiligen van de belangrijke bedrijfsinformatie, waarbij wordt gekeken naar mensen, processen en IT-systemen.

“Met deze certificaten tonen we aan dat Beveco staat voor continue verbetering, duurzame bedrijfsvoering en optimale informatiebeveiliging.”

John Kruythof, directeur Beveco

NEN-EN-ISO 9001:2015

Het NEN-EN-ISO 9001:2015 certificaat van DNV Business Assurance geeft aan dat Beveco Gebouwautomatisering een erkend algemeen kwaliteitsmanagementsysteem heeft dat duidelijk en efficiënt gericht is op het intern en extern verbeteren van de organisatie en het verhogen van de concurrentiekracht van de organisatie. Het kwaliteitsmanagementsysteem is van toepassing op het ontwerpen, automatiseren, realiseren en onderhouden van systemen, software en installaties, gericht op beveiliging, veiligheid en comfort.

VCA* (Veiligheids Checklist Aannemers)

Het VCA* certificaat van DNV Business Assurance geeft aan dat Beveco Gebouwautomatisering een erkend veiligheidsmanagementsysteem heeft dat gericht is op de directe veiligheidsbeheersing van de activiteiten op de werkvloer en de veiligheidsstructuren binnen het bedrijf. Het veiligheidsmanagementsysteem is van toepassing op het in bedrijf stellen en onderhouden van systemen en installaties, gericht op beveiliging, veiligheid en comfort.

NEN-EN-ISO 14001:2015

Het NEN-EN-ISO 14001:2015 certificaat van DNV Business Assurance geeft aan dat Beveco Gebouwautomatisering aantoonbaar voldoet aan de normeringseisen op het gebied van milieumanagement. 

ISO 14001 is de internationale norm voor milieumanagement. De norm ISO 14001 is gericht op het verminderen of controleren van risico’s dat bedrijven bijdragen aan het milieu. Waarbij uitgegaan wordt van procesbenadering ofwel continue verbetering. Met het ISO 14001 certificaat tonen we aan dat we structureel bezig zijn met milieuzorg. 

MVO gerichte milieuprestaties
Het milieubeleid van Beveco is er op gericht de milieuprestaties van het bedrijf op een maatschappelijk verantwoord peil te brengen en te handhaven. Hiervoor zijn doel- en taakstellingen vastgesteld. Beveco geeft het milieubeleid nader inhoud door werkprocedures, taken en verantwoordelijkheden vast te leggen. Zo is er een speciaal beleid voor rijgedrag en brandstofgebruik om het energieverbruik te verminderen. Ieder jaar vindt er een controle plaats of het systeem goed functioneert.

Naast informatiebeveiliging en kwaliteitsbeheer, sluit deze certificering naadloos aan op de beleidsvoering van Beveco.