Beveco is gespecialiseerd in merkonafhankelijke systeemintegratie trajecten en verzorgt de complete regeltechniek voor klimaatinstallaties


Beveco staat voor optimale integratie en automatisering van beveiliging, veiligheid en comfort. Als project- en serviceorganisatie maken we voor deze drie vakgebieden passende oplossingen, gebaseerd op bestaande en nieuwe installaties, al dan niet met levering van nieuwe apparatuur. Na inventarisatie van uw wensen en behoeften voegen we onze kennis op het gebied van gebouwautomatisering toe en integreren we verschillende systemen tot één functioneel ontwerp.

Neem contact met ons op

 

Onze voordelen

Hoog kennisniveau
24/7 support
Merkonafhankelijk
Flexibel en klantgericht
Projectmanagement

Wij leveren diensten aan

De totale vrijheid van opbouw van ons integratie platform maakt het voor Beveco mogelijk om in vele markten te opereren. Beveco is actief in de volgende segmenten:

Certificeringen

NEN-EN-ISO 27001:2013 #2

Het NEN-EN-ISO 27001:2013 certificaat van DNV Business Assurance geeft aan dat Beveco aantoonbaar voldoet aan de strenge normeringseisen op het gebied van informatiebeveiliging. ISO 27001 is een belangrijke internationale standaard voor informatiebeveiliging, gericht op het procesmatig inrichten van beveiligingsmaatregelen. De standaard specificeert eisen voor het ontwerpen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een Information Security Management System (ISMS). ISMS is een systematische beheer-aanpak van het beveiligen van de belangrijke bedrijfsinformatie, waarbij wordt gekeken naar mensen, processen en IT-systemen.

NEN-EN-ISO 9001:2015

Het NEN-EN-ISO 9001:2015 certificaat van DNV Business Assurance geeft aan dat Beveco een erkend algemeen kwaliteitsmanagementsysteem heeft dat duidelijk en efficiënt gericht is op het intern en extern verbeteren van de organisatie en het verhogen van de concurrentiekracht van de organisatie. Het kwaliteitsmanagementsysteem is van toepassing op het ontwerpen, automatiseren, realiseren en onderhouden van systemen, software en installaties, gericht op beveiliging, veiligheid en comfort.

NEN-EN-ISO 14001:2015

Het NEN-EN-ISO 14001:2015 certificaat van DNV Business Assurance geeft aan dat Beveco aantoonbaar voldoet aan de normeringseisen op het gebied van milieumanagement. 

ISO 14001 is de internationale norm voor milieumanagement. De norm ISO 14001 is gericht op het verminderen of controleren van risico’s dat bedrijven bijdragen aan het milieu. Waarbij uitgegaan wordt van procesbenadering ofwel continue verbetering. Met het ISO 14001 certificaat tonen we aan dat we structureel bezig zijn met milieuzorg. 

Naast informatiebeveiliging en kwaliteitsbeheer, sluit deze certificering naadloos aan op de beleidsvoering van Beveco.

VCA* (Veiligheids Checklist Aannemers)

Het VCA* certificaat van DNV Business Assurance geeft aan dat Beveco een erkend veiligheidsmanagementsysteem heeft dat gericht is op de directe veiligheidsbeheersing van de activiteiten op de werkvloer en de veiligheidsstructuren binnen het bedrijf. Het veiligheidsmanagementsysteem is van toepassing op het in bedrijf stellen en onderhouden van systemen en installaties, gericht op beveiliging, veiligheid en comfort.