PostNL is de schakel tussen verzenders en ontvangers van post en pakketten, tussen de fysieke en de online wereld. De communicatie tussen mensen en bedrijven mogelijk maken, op alle mogelijke manieren, is onderdeel van de werkzaamheden. PostNL is door de Nederlandse rijksoverheid aangewezen als bedrijf dat is belast met het uitvoeren van de universele postdienst (UPD). PostNL dient van dinsdag tot en met zaterdag post te bezorgen en minimaal 95% van de aangeboden post de volgende bezorgdag te bezorgen.

Eén Centrale Regiekamer Oplossing (CRO)

Op de meer dan 30 verschillende sorteercentra van de brieven- en pakkettenafdeling van PostNL zijn onder andere de volgende technische systemen aanwezig: Toegangscontrole-, Inbraak-, CCTV-, Intercom- en Brandmeldsysteem. PostNL heeft de wens aan Beveco uitgesproken om deze systemen op afstand te kunnen monitoren, beheren en bedienen. PostNL heeft Beveco betrokken in het ontwerp- en adviestraject om te komen tot een optimale oplossing als het gaat om beschikbaarheid, betrouwbaarheid en efficiëntie in het visualiseren, beheren en bedienen van alle systemen op de verschillende locaties. Na dit traject heeft PostNL opdracht gegeven om de systemen in een merkonafhankelijke Centrale Regiekamer Oplossing (CRO) te integreren. Vervolgens heeft Beveco in samenspraak met PostNL de CRO zo opgezet en ingericht, dat het aan de wensen en eisen voldoet. De CRO maakt het mogelijk voor medewerkers van PostNL om zelfstandig wijzigingen te doen aan het open en merkonafhankelijke management systeem.

Security Management Systeem (SMS)

Het SMS wordt door PostNL gebruikt in de Centrale Regiekamer, locatie Den Haag, en heeft in totaal 6 werkplekken. Op het moment van schrijven zijn er meestal 2 werkplekken in gebruik waarmee alle werkzaamheden af te handelen zijn. De implementatie van het SMS heeft plaatsgevonden in de actieve centrale regiekamer, in een operationele productieomgeving (24/7 met een beschikbaarheid van 99,9%). Sinds de toevoeging van het SMS  is het voor de medewerkers mogelijk om op afstand de genoemde technische systemen van de sorteercentra te monitoren, bedienen en beheren. Voorheen waren hiervoor bij de brievenafdeling twee medewerkers per sorteercentrum op locatie 24/7 aanwezig.

De medewerkers van de centrale regiekamer hebben toegang tot alle functionaliteiten van de geïntegreerde autonome systemen in een uniforme en overzichtelijke Grafische User Interface. De onderliggende systemen functioneren, in de ogen van de gebruiker, als een systeem. Alle meldingen, storingen en events komen in een overzichtelijk logboek samen, zodat er geen bericht vanuit de systemen gemist wordt. Daarnaast is het mogelijk om rapportages (automatisch) te genereren om periodiek verslag te kunnen doen.

Video Management Systeem (VMS)

De videowall waarin alle camera’s van de aangesloten sorteercentra samenkomen, is door Beveco ontwikkeld en maakt het mogelijk om tegen lagere kosten een groot aantal camera’s te presenteren. Bij de meeste Video Management Systemen zijn de licentiekosten gebaseerd op het aantal camera’s, hierdoor zouden de kosten voor PostNL vele malen hoger liggen. De videowall is onderdeel van de Centrale Regiekamer Oplossing van Beveco en is op projectbasis gerealiseerd. Het maakt geen gebruik van licentiekosten per camera. De lay-out van de videowall is in te delen naar inzicht van PostNL en kan eenvoudig op ieder moment qua indeling gewisseld worden.

Vragen over dit project? Neem contact op met één van onze accountmanagers

Sales Team

+31 (0)186 65 90 30 Sales@beveco.nl

"De CRO-software is gebruiksvriendelijk en heel grafisch. Met één blik op het scherm kan ik van iedere locatie zien waar de overbruggingen en afwijkingen in de systemen zitten. Waar bijvoorbeeld het alarm van een ruimte afgaat of een deur open staat."

Marc Kleiberg, ‎Manager Security Information Management & Security Control Room, PostNL