Park 20|20 in de Haarlemmermeer nabij Amsterdam is wereldwijd de eerste full-service Cradle-to-Cradle® geoptimaliseerde werkomgeving. Het park combineert op een innovatieve wijze duurzame ontwerpen en een optimaal ecologische aanpak met een grensverleggende blik op zakendoen. Centraal staat hierbij het menselijk welzijn - voor nu en in de toekomst. Dit resulteert in een inspirerende, gezonde en productieve werkomgeving. Dienstverlening van hoog kwaliteitsniveau en economische groei zijn de positieve resultaten van deze vruchtbare en verfrissende kijk op werken.

Dit hebben we gedaan

In samenwerking met Dubotechniek heeft Beveco een geavanceerde Warmte- en Koude Opslag (WKO) voor Park 20l20 gerealiseerd. Deze duurzame plug & play WKO installatie wordt gedeeld door alle gebouwen op het bedrijventerrein en per gebouw wordt de apparatuur in 1 dag geplaatst en in bedrijf gesteld. Beveco heeft de meet- en regeltechniek verzorgd voor de WKO installatie; deze regeltechniek is gebaseerd op het Niagara 4 platform van Tridium (Honeywell). Dankzij de beheer- en monitoringsoftware kan Dubotechniek op afstand alle skids monitoren in de technische ruimten én alle gegevens monitoren. Daarnaast worden automatisch rapportages gegenereerd die de exploitatie vereenvoudigen.

Dubotechniek Energie verzorgt voor alle panden op park 20|20 de exploitatie. Voor de verschillende bedrijven verzorgen ze facturatie, het bemeteren van de installatie, het bijhouden van de meterstanden en het monitoren van het tariefsysteem. Daarnaast geven zij toelichting aan de gebruikers van het pand over het gebruik, het beheer en het onderhoud van de installatie. Hiervoor zijn de software en de regeltechniek van doorslaggevend belang.

Sprinkler installatie

Het nieuwe, meest recente kantoorpand is ook aangesloten op het huidige warmte en koude distributienet. De nieuwe leidingen zijn getrokken naar de technische ruimte van het kantoorpand waarop de WKO installatie is aangesloten. De installatie die geplaatst is (genaamd ONE) bestaat uit twee warmtepompmodules van 112 kW, een buffervatmodule, een meet- & regelunit en een bron aansluitmodule. Deze warmte- en koude opslag installatie is in één dag geïnstalleerd en tevens ook aangesloten op de sprinklerinstallatie. Deze sprinklerinstallatie krijgt zijn voedingswater vanuit de broninstallatie.

Vragen over dit project? Neem contact op met één van onze accountmanagers

Sales Team

+31 (0)186 65 90 30 sales@beveco.nl