GGzE tevreden gebruiker van Beveco Brand Management Systeem

Bij GGzE in Eindhoven krijgt brandveiligheid veel aandacht. Het is er de organisatie alles aan gelegen om de vele gebouwen, bewoners, bezoekers en medewerkers op het uitgestrekte terrein te behoeden voor brand. De in totaal 37 brandmeldsystemen, zijn centraal inzichtelijk in het Brand Management Systeem van Beveco. “Het is een uitermate gebruiksvriendelijk en storingsvrij systeem, dat al tien jaar probleemloos werkt. Binnenkort breiden we het uit met een digitaal brandweerpaneel,” zegt installatiedeskundige Paul van Kimmenade van GGzE.

 

GGzE is een instelling voor de geestelijke gezondheidszorg voor de regio Eindhoven en De Kempen. Op Landgoed De Grote Beek, dat in Eindhoven ligt en ruim 100 hectare groot is, beschikt de instelling over 70 gebouwen. Gemiddeld verblijven er zo’n 650 cliënten in klinieken. Er zijn gesloten TBS-klinieken waar mensen met een psychische stoornis in een beveiligde omgeving worden behandeld, maar ook ‘open’ locaties waar mensen zijn opgenomen voor bijvoorbeeld een depressie of een verslaving. In weer andere gebouwen komen cliënten alleen voor spoedhulp, therapie of dagbesteding. In totaal behandelt GGzE zo’n 20.000 cliënten per jaar.

GECONTROLEERD ONTRUIMEN

Brandveiligheid bij zorginstellingen als deze is niet alleen erg belangrijk, het is ook complex. Vanwege de psychische gesteldheid van de bewoners is hun gedrag soms onvoorspelbaar en potentieel riskant. Een brandje is snel gesticht en stiekem roken zet de rookmelders vaak in werking zonder dat er daadwerkelijk gevaar is. Om niet meteen paniek te zaaien, stuurt de Personen Zoek Installatie (PZI) bij een brandmelding eerst automatisch een stille alarmmelding naar de portofoons van de bedrijfshulpverleners. Als de bhv’er ter plekke besluit dat het een noodsituatie is, dan zet die de ontruimingsinstallatie in gang. Bij het afgaan van de sirene, wordt er gecontroleerd ontruimd. Kwetsbare personen kunnen niet zomaar op straat worden gezet. Om te voorkomen dat cliënten handmelders willekeurig inslaan, zijn er voornamelijk sleutelmelders in gebruik die alleen door het personeel te bedienen zijn. Van de 84 meldingen die GGzE in het vorige kwartaal kreeg, kon de bhv er 76 zelf oplossen. Daartoe hebben ze brandslangen en haspels, brandblussers en branddekens ter beschikking.

STEEDS DIEPER HET SYSTEEM IN

Tien jaar geleden besloot GGzE om een merkonafhankelijk Brand Management Systeem van Beveco te implementeren. Het is als een veilige schil boven de bestaande installaties gelegd. Het systeem verzamelt de signalen uit de 3.000 hand- en sleutelmelders en de 37 Notifier brandmeldinstallaties in de gebouwen, en geeft die weer in een overzichtelijke, grafische gebruikersinterface.

Installatiedeskundige Paul van Kimmenade is er blij mee. “Het maakt de onderliggende systemen beter inzichtelijk waardoor je ze makkelijker kunt bedienen en beheren. We zien er in één oogopslag alle informatie over de locaties en de hulpmiddelen in terug. De status van de installatie, het aantal meldingen, testen, storingen en uitschakelingen. Omdat we het over een landgoed van 500 hectare hebben, is het terrein in drie stukken verdeeld: Noord, Midden en Zuid. Als ik op één onderdeel klik met de muis, zoomt het beeld in op dat gebied. Al verder klikkend, ga je steeds een laag dieper het systeem in, tot je bij de melders van een vleugel, verdieping of ruimte uitkomt. Zelf gebruik ik het vooral om de staat van de installaties te controleren. De 24-uurs meldkamer die het terrein in de gaten houdt, gebruikt het om bij een brandmelding snel de ‘brandhaard’ in beeld te krijgen en daarop de opvolging aan te sturen.”

GEMAK BIJ ONDERHOUD EN UITBREIDINGEN

Het dagelijks onderhoud, zoals het wijzigen van tekeningen, het verplaatsen of verwijderen van melders, kan eenvoudig worden verricht door huisinstallateur Tijssens B.V., zodat de actualiteit van de installatie altijd gewaarborgd is. De huisinstallateur is hiervoor vakkundig opgeleid door Beveco. “Beveco heeft in het verleden al diverse keren aangetoond dat ze, samen met onze huisinstallateur, onze wensen snel kunnen doorvoeren. Softwarematige aanpassingen gaan ook probleemloos. Het is de afgelopen jaren al meerdere keren voorgekomen dat er een nieuwe locatie is geopend op het terrein. In die gevallen loste Beveco dat snel op. Samen met de huisinstallateur voegden ze de nieuwe locaties toe aan het systeem, met plattegronden en een koppeling naar de nieuwe brandmeldcentrale. Elke keer weer werkt dat direct goed in het geheel.”

IX.WEB OPENT NIEUWE MOGELIJKHEDEN

Het huidige systeem is nog Beveco IntegratieXpert, maar de organisatie overweegt om over te stappen naar het nieuwe platform genaamd IX.Web. Van Kimmenade: “Met IX.Web kunnen bhv’ers ter plekke al op hun smartphone en/of tablet zien waar ze precies moeten zijn, zonder dat de meldkamer dat nog hoeft toe te lichten. Er zit dan ook meteen een aanvalsplan aan gekoppeld. Zo weet degene die aan zet is, precies wat hem of haar te doen staat.” De eerste stap naar IX.web is inmiddels gezet, namelijk de aanschaf van een Digitaal Brandweerpaneel (DBWP) van Beveco.

SYNERGIE BRANDMANAGEMENT SYSTEEM EN DBWP

Nu is er nog een conventioneel brandweerpaneel, met een terreinoverzicht vol ledjes. Maar die voldoet niet meer aan de wensen. “Het DBWP geeft de volledige brandmeldinstallatie, waaronder de status en meldingen, grafi sch weer. Het helpt gebruikers en hulpdiensten om een incident goed te kunnen identifi ceren en zo snel mogelijk af te handelen. Ook bij onderhoud gaat het ons helpen. In dat geval kan je de betreff ende locatie tijdelijk uitschakelen en zie je meteen dat daar onderhoud wordt gepleegd. Er zijn geen onnodige piepjes meer te horen in de meldkamer. Dat geeft meer rust en maakt mensen alerter. Want als je constant piepjes hoort, ben je minder alert als er echt iets aan de hand is,” zegt de installatiedeskundige. Wat GGzE aansprak bij Beveco is de feilloze interactie tussen het DBWP en het Brand Management Systeem. Zo kunnen de in het BMS aangemaakte aanvalsplannen ook gebruikt worden in het DBWP.

BLIJVENDE BETROKKENHEID MET SERVICE EN ONDERHOUD

Beveco voert jaarlijks service en onderhoud uit bij GGzE. Van Kimmenade: “Ze voeren dan updates uit en controleren de servers. Zelf heb ik daar totaal geen omkijken naar. Ook tussentijds niet overigens. Storingen komen nooit voor. Dat is bij andere installaties wel anders. Maandelijks voert onze huisinstallateur namens Beveco ook nog eens een test uit. Ze testen de melders en de werking van het systeem. Of alle signalen goed binnen komen en of de doormelding naar de brandweer werkt. Dat geeft een veilig gevoel.”

WENSEN EN MOGELIJKHEDEN GROEIEN

De wensen van GGzE groeien mee met de organisatie en de technische mogelijkheden. Zo wil de organisatie meer systemen gaan integreren in het merkonafhankelijke management systeem van Beveco. Daarin denkt Beveco actief mee met Van Kimmenade en brengt het adviezen uit, om te voorkomen dat er keuzes gemaakt worden die in strijd zijn met de normen die van toepassing zijn, zoals de brandnorm NEN2535.

Is dit artikel interessant?