𝐊𝐨𝐦 𝐧𝐚𝐚𝐫 𝐑𝐞𝐭 𝐍𝐞𝐧𝐨𝐯𝐚 πˆπ“ 𝐊𝐞𝐧𝐧𝐒𝐬𝐜𝐚𝐟𝐞!

Op 13 oktober organiseertΒ Nenova ITΒ het KenniscafΓ© β€˜Meldkamers & Brandveiligheid’. Deze dag duiken wij graag samen met u in de wereld van PSIM-systemen, brandmeldinstallaties, brandmeldingen en de sturing van incidentbestrijders vanuit een meldkamer.

Bent u geΓ―nteresseerd in de bijdrage die een meldkamer kan leveren bij het realiseren en waarborgen van brandveiligheid? Samen metΒ Sander Hesseling,Β Johan BothΒ enΒ Joost van ReesΒ zoomen we in op de laatste ontwikkelingen in deze markt. Zij zullen samen met u de discussie aangaan over interessante casussen, problematiek en de uitdagingen waar zij momenteel tegenaan lopen.

Sander Hesseling is de organisator van de eRIC vakbeurs en adviseur rampenbestrijding, incidentmanagement & crisisbeheersing. Johan Both is Accountmanager bijΒ Beveco Gebouwautomatisering B.V. (a G4S company)Β en is gespecialiseerd in (brand)managementsystemen. Tevens is hij commissielid van de werkgroep NEN-2535 en docent geΓ―ntegreerde systemen bij Avans+. Vanuit hun ervaring en expertise kunnen zij een goed beeld schetsen over dit onderwerp.

Wij hopen u op 13 oktober te mogen verwelkomen in Arnhem, voor het Nenova IT KenniscafΓ© β€˜Meldkamers & Brandveiligheid’. U kunt zich aanmelden viaΒ https://lnkd.in/eQmmH3dWΒ 

Is dit artikel interessant?