Rotterdam The Hague Airport houdt controle met gebouw automatiseringssysteem Beveco

In de polder ten noorden van Rotterdam ligt Rotterdam The Hague Airport. Het vliegveld is inmiddels het op een na grootste regionale vliegveld van Nederland, gemeten naar het aantal reizigers; in 2019 maakten ruim 2 miljoen passagiers gebruik van de luchthaven. Een gebouwmanagementsysteem van Beveco helpt de beheerders en facility managers van het vliegveld. Met het systeem kunnen zij de veiligheid van de reizigers waarborgen en een deel van de processen rondom het vertrekken en aankomen van reizigers soepel laten verlopen.

Medio 2008/2009 nam Rotterdam The Hague Airport (RTHA) het gebouwmanagementsysteem van Beveco in gebruik. “We hadden behoefte aan een verzamelsysteem waarin de vele meldingen samenkomen van de installaties die de omgevingsfactoren van het vliegveld in kaart brengen”, zegt Sander van der Weg, manager Installaties bij RTHA. “Het gebouwmanagementsysteem van Beveco maakte het mogelijk om in één oogopslag alle meldingen te zien die het functioneren van de installaties van onze luchthaven beïnvloeden.”

Borging veiligheid
Het gebouwmanagementsysteem van Beveco vormt een belangrijke bron van informatie voor de afdeling Operations. “Deze afdeling is verantwoordelijk voor ‘air-side’”, vertelt Van der Weg. “Dat zijn alle processen die zich afspelen ná de security check op de luchthaven. Maar omdat het naast de luchthavenbrandweer de enige afdeling is waar 24 uur per dag mensen aanwezig zijn, is deze afdeling ook verantwoordelijk voor de alarmmeldingen vanuit de gebouwen aan ‘land-side’; alles voor de security check. In feite moet het personeel van deze afdeling vanuit de ‘controlekamer’ dus met alle alarmmeldingen aan de slag. Om dit te faciliteren – en daarmee de veiligheid op het vliegveld te waarborgen – is het dus belangrijk dat alle meldingen die hiermee samenhangen op één platform binnenkomen.”

Koppeling installaties
Om het borgen van de veiligheid mogelijk te maken, koppelde Beveco het gebouwmanagementsysteem in samenspraak met de verantwoordelijke installateur direct na de installatie aan een aantal belangrijke installaties op en rondom de luchthaven. Hierdoor komen meldingen over onweerwaarschuwing, storingen in de UPS noodstroomvoorziening, branddetectie en mensen die opgesloten zitten in de mindervalidentoiletten al vanaf de ingebruikname van het systeem op één punt in de controlekamer terecht. Beveco verbond bovendien de verschillende verlichtingsinstallaties met het gebouwmanagementsysteem, zodat ook deze systemen vanuit de controlekamer te bedienen zijn. Verder komen ook de meldingen van de waterniveaus van omliggende sloten al vanaf dag één bij het gebouwmanagementsysteem binnen.

Digitale brandmeldpanelen
Sinds de introductie van het systeem op RTHA is er het nodige veranderd. Om op deze veranderingen in te spelen, breidde Beveco het gebouwmanagementsysteem in 2012 en 2018 uit met diverse nieuwe systemen. Zo werden onder andere de analoge brandmeldpanelen op de luchthaven vervangen door digitale brandmeldpanelen die zijn gekoppeld aan de brandmeldcentrales en het gebouwmanagementsysteem. “Hierdoor komen brandmeldingen zowel bij de brandweer als bij ons in de controlekamer binnen”, licht Van der Weg toe. “Op het scherm van de digitale brandmeldpanelen is zichtbaar waar een eventuele brand precies is. Zo weet de brandweer direct waar ze moet zijn.”

Faciliterende functie
De digitale brandmeldpanelen waren niet het enige nieuwe systeem dat Beveco aan het gebouwmanagementsysteem verbond. Ook de verlichting op het parkeerterrein van het vliegveld en het energiemanagementsysteem van de zonnepanelen werden gekoppeld. “We kunnen daardoor nu ook de parkeerterreinverlichting bedienen en aflezen hoeveel energie de zonnepanelen opwekken via het gebouwmanagementsysteem”, zegt Van der Weg. De manager Installaties op RTHA sluit niet uit dat er in de toekomst nog meer installaties worden gekoppeld. “Het uitgangspunt bij die overweging is altijd de vraag wat onze mensen in de controlekamer en de assetmanagers minimaal nodig hebben om hun werk goed te kunnen uitvoeren. Het belangrijkste is dat de meldingen direct op de juiste plaats binnenkomen en duidelijk is waar deze vandaan komen.”

Flexibiliteit door software
Naast de uitbreiding van de aangesloten systemen verving Beveco ook de besturingssoftware voor het gebouwmanagementsysteem. Van der Weg: “De nieuwe software – met de naam IX.Web – is een webversie, waardoor we deze overal via een beveiligde verbinding kunnen gebruiken en benaderen. We hoeven de software dus niet meer eerst op een computer te installeren, als we het gebouwmanagementsysteem voor de eerste keer vanaf die fysieke locatie willen gebruiken. Bijkomend voordeel is dat goedgekeurde updates direct op alle locaties synchroon worden doorgevoerd. De flexibiliteit van het op afstand kunnen aansturen van de aangesloten installaties komt extra van pas op het moment dat veel mensen thuiswerken, zoals tijdens de coronacrisis.”

Meedenken
Van der Weg is erg te spreken over het gebouwmanagementsysteem van Beveco. “Het is bijzonder gebruiksvriendelijk; eigenlijk kan iedereen er goed mee uit de voeten. Dat is belangrijk, want de mensen die ermee werken zijn dag en nacht verantwoordelijk voor de veiligheid en het soepel laten verlopen van een breed scala aan activiteiten op de luchthaven. Het fijne aan dit systeem is dat het mogelijk is om zaken tot op detailniveau aan te passen op basis van je eigen wensen en eisen. Het systeem is daarom nu specifiek op onze situatie ingesteld. Het contact met Beveco is ook positief. Het is een kundige partij die echt met ons wil meedenken over de bewegingen die wij als luchthaven maken.”

Is dit artikel interessant?